Ресторан на горњој источној страни Нелло ме збунио због курве

Очигледно је да женама више није дозвољено да сами седе за шанком, прогањајући Нелло.